24.Hammelkegeln 2008
01.05.2008
Sieger Hammelkegeln 2008

1.Sieger Andreas Schuhmann aus Sachsenheim
2.Sieger Hans Brust aus Sachsenheim
3.Sieger Reinhold Motz aus Wernfeld
Teilnehmerzahl beim Hammelkegeln 2008
74 Keglerinnen und Kegler
Hammelkegeln 2008
von links:
Züchter Theo Fenn; Reinhold Motz;
Andreas Schuhmann; Hans Brust
1.Vorsitzender Martin Dittmeyer